หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด  

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตราโดนัทท์ (DONUTT BRAND) บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยโรงงานที่ผลิตมีระบบคุณภาพในการผลิตและได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรอง HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย และในปี 2016 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตไปยังโรงงานแห่งที่2 เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โนวาออร์แกนิค จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าขายดีใน Watson ประจำปี 2015 และ 2016 , รางวัลสินค้ายอดเยี่ยมในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจาก 1577 Home shopping และได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ด้านเศรษฐกิจในโครงการ 7 innovation 2015 จาก CP ALL

 

  
 


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้บริการด้านการผลิตอาหารเสริมโดยผสานเทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุผลต่อ ลูกค้า องค์กร ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม อย่างเป็นธรรม


พันธกิจ

บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า ให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม